english

Om Transportnett
Løsninger
Kontakt
Lukk
Disclaimer
Incoterms
Lukk
Track & Trace
Webordre
Lukk
Sporing - Track & Trace

Egen sporingsside?
Transportnett leverer sporingssider til både transportører og transportkjøpere. Sporingssidene knyttes opp mot kundenes egne hjemmesider.

Design på sporingssidene?

Enkel designtilpasning utføres ved bestilling av sporingssidene ved at kundens logo legges inn og bakgrunnsfarge tilpasses kundens hjemmesider.

Valgfri funksjonalitet?

Kundene velger selv om deres sporingssider skal vise hvilken bil som har fraktet godset samt om leveransested skal vises ved kartoppslag.

Kartoppslag betyr at Transportnett sender inn GPS-posisjon idet man signerer leveransen. Hvis mottaker ikke er tilstede kan GPS-posisjonen benyttes som bevis på at sjåfør har vært på leveransestedet (Proof of deliverance).

GPS-posisjonen kan vises på sporingssidene i form av en lenke som automatisk slår opp og viser leveransestedet i ett kartverk.